O nás Colná deklarácia Intrastat - SK Medzinárodná preprava Kontakt
COLNÉ A DEKLARAČNÉ SLUŽBY (TRETIE KRAJINY)


  • Kompletné zastupovanie v colnom konaní
  • Vypisovanie všetkých tlačív potrebných pre styk s colnicou
  • Tranzitné doklady do štátov tretích krajín so zabezpečením colného dlhu
  • Ručenie za colný dlh v dovoze
  • Vystavenie tranzitných dokladov /T1,T2/ s ručením do miesta určenia


Colné poradenstvo - pre zmluvných partnerov zadarmo


DOKLADY POTREBNÉ PRI ZASTUPOVANÍ V COLNOM KONANÍ
  • Výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list nie starší ako tri mesiace (overená kópia)
  • Mandátna zmluva podpísaná majiteľom alebo konateľom spoločnosti   
  • Plnomocenstvo na zastupovanie v colnom konaní Plnomocenstvo na zastupovanie v colnom konaní
  • Ručiteľské vyhlásenie Ručiteľské vyhlásenie
  • Zmluva o poskytnutí záruky ručiteľom na zabezpečenie colného dlhu

© 2004 - 2009 AGA-colné služby, s.r.o. © 2004 - 2009 Created by AY Productions